Sygnet

mgr Lech Paul

tel. +48 505 263 302
cena wizyty: 120 zł

Osteopatia

Osteopatia to filozofia i holistyczne postępowanie terapeutyczne oparte na trzech fundamentalnych zasadach:

  • Ciało jest jednością
  • Struktura i funkcja są od siebie zależne
  • Ciało jest zdolne do samoleczenia

Twórcą Osteopatii jest amerykański lekarz Dr Andrew Taylor Still (1828-1917). Zakładał, że choroba to efekt miejscowego lub ogólnego zablokowania przepływu płynów. Filozofia zakłada jedność struktury i funkcji organizmu. Człowiek rozwija się z jednej komórki przez co wszystkie układy są ze sobą połączone. Świadczy o tym fakt odczuwania bólu w miejscach odległych niezależnie zlokalizowania wystąpienia przyczyny. Myślenie osteopatyczne traktuje człowieka jako integralną, współpracującą i wpływającą na siebie wzajemnie całość a nie zespół pojedynczych elementów. Podczas terapii z zachowaniem zasad fizjologii, anatomii, psychologii, chemii, fizyki oraz mechaniki ludzkiego ciała skupiamy się na znalezieniu przyczyny wystąpienia, pobudzeniu wewnętrznych mechanizmów samoleczenia i przywróceniu równowagi – homeostazy. Aby taki stan został utrzymany, zachowana wzajemna ruchomość narządów i układów zarówno względem siebie jaki i wg swojego własnego rytmu.

Osteopatia